Director

Molt soroll per res

Molt soroll per res / W. Shakespeare / Adaptación: Oriol Tarrasón / cia. Les Antonietes, 2011 / Sala muntaner (Barcelona)/Cartel: Assad Kassab